Herroeping

Wet koop op afstand:

Iedere webshop in Nederland is verplicht om zich te houden aan de wet Koop op afstand. Boxspringspot.nl houdt zich aan de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld door de overheid en de belangenvereniging Thuiswinkelwaarborg.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt, dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jou rekening.

Je dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. Je hebt het recht om het product te beoordelen om te bepalen of je het wilt houden, en te proberen zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang je nog niet besloten hebt het product te houden, mag je het niet gebruiken.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitzondering herroepingsrecht

Maatwerk is uitgezonderd van het herroepingsrecht. Dit zijn producten die aan de hand van de door jou opgegeven specificaties gemaakt worden en niet zijn pre-gefabriceerd. De producten worden vervaardigd op basis van jouw individuele keuze. Daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing en kun je de bestelde producten niet retourneren. Zie verder artikel 10 van de algemene voorwaarden.

Houd er rekening mee dat al onze boxsprings en matrassen maatwerk zijn. Alle boxsprings en matrassen, maar ook nachtkastjes, hockers en andere accessoires die vervaardigd zijn aan de hand van jouw individuele specificaties zijn uitgesloten van de herroepingsrecht. Zie verder artikel 10 van de algemene voorwaarden en de site van het Europees Consumenten Centrum.

 

Retouradres: Purmerhoek 129, 2905VE, Capelle aan den IJssel